Chop Wood Carry Water Plant Seeds is a blog about Self-Sufficient Homesteading. How can we live by creating a sustainable bio-diverse world, instead of by consuming and destroying the only one we have? What kind of teaching have you got if you exclude nature?

Wednesday, July 18, 2012

Natural Beekeeping in Sweden

Queen laying eggs in a naturally build wax comb
I am so happy I have found this Naturlig Biodling group on the net :) There is hope for the Honeybee in Sweden too :)
Natural Beekeeping is starting to take roots in Sweden and the first symposium was in no other city but in Hässleholm where we have our summer house :) so inspiering.
Click on the links bellow to read the articles please;

"Många företeelser inom den moderna biodlingen kan inte kallas naturliga, utan är ett utflöde av ett sätt att betrakta problem där man hellre läker symptom än åtgärdar den egentliga orsaken till problemet. Många av de manipulationer som våra bin har utsatts för under årens lopp har också skett utan hänsyn till att det av naturen utprovade systemet allvarligt har kommit att rubbas. Så kan det inte fortsätta!

Vi måste alltså:

minimera användningen av kemiska bekämpningsmedel och främmande preparat.
hålla våra bin på ett sätt som, så långt det är möjligt, överensstämmer med vad som är naturligt för dem.
främja utvecklandet av binas eget försvar mot sjukdomar och predatorer.
ta vårt ansvar för biet som art, och för den miljö som biet verkar i.
inse den omgivande miljöns betydelse för bisamhällets sätt att fungera.
använda all vår kunskap och förmåga till att samverka med naturen.
Kort sagt, vi måste börja bedriva en Naturlig Biodling."- Per Idestöm

I would add in english :) if I may :)
What is Natural Beekeeping?

1. Natural Cell Size (no wax foundation, bees build as they please. Top Bar Hive is a good choice)
2. Natural Comb (No wax foundations. A clean wax comb build by the bees. No traces of Apistan or other poisonous miticides which are not only killing the Varroa but also all other beneficial microorganisms, yeast and fungi. Top Bar Hive is a good choice)
3. Treatement Free Beekeeping (no Apistan no miticides no Oxalic or any other Acids. Miticides and Acids only create a stronger Varroa mite and weaker Bees. Without treating we let the bees develope their own natural resistance to Varroa)
4. Natural Colony Selection (letting weak colonies die and keep breeding only with colonies resistant to Varroa, etc. Do not try and save all colonies. We humans dont know which colony is strong and which isnt. Let the nature take its course)
5. Feeding Bees ONLY with Honey (no sugar feeding to the bees. If sugar was the same as honey then why dont we humans eat sugar insead of the hoeny? Bees are to eat their own Honey which has pH 4 or lower, sugar is at pH 6 and has only 1 to 2 types of sugars in it. Honey has 30 different suagr types and many enzymes, trace elements, organic acids which help in developing resistance to diseases.)
6. Condenser Beehive (No ventilation. Bees need no ventilaion, instead they need some control over the hive's atmosphere to cool it down or heat it up. In a ventilator hive they dont have much choice. What they need is a Condenser Box. Read more about it in Ed H. Clarke's free pdf book)
7. Stop Culling The Drone Cells (bees are very resourceful and do everything for a good reason. If they have decided to have couple of thousands Drones let them. There MUST be a good reason for it. They feel the need for stronger genes maybe. By the way, culling the drones is considered a treatement and natuarl beekeeping is about NO Treatement)
8. No Artificial Insemination (we have no clue how a Queen chooses the Drones she mates with, nor how the strong Drones make their way to the Queen for mating. It is important for the strongest links to mate. We dont know who those are, Bees do, let them choose)
 Naturally build wax comb in a top bar hive with natural cell size

Detta leder till en mycket viktig insikt: 
Om du inte är en del av lösningen, så är du en del av problemet. Varje gång som du släpper ut drönare eller svärmar från bisamhällen som har preparat att tacka för sin överlevnad så hindrar du den naturliga selektionsprocessen mot toleranta bin.

No comments:

Post a Comment